Privacy Beleid.
Wanneer u zich aanmeldt voor een afspraak, deelt u met mij uw telefoonnummer of e-mailadres.  Deze gegevens worden in een digitaal klantenbestand verzameld in ons klantensysteem Shedul en enkel gebruikt om contact met u op te nemen. Wanneer u in de toekomst geen e-mail of telefoon meer wenst te ontvangen, kan u ten alle tijden contact met ons op te nemen. Uw e-mail adres en telefoonnummer wordt meteen uit ons bestand verwijderd en zal niet worden bewaard. Wij zullen uw gegevens niet aan derden verkopen en/of verstrekken.  Indien u tijdens een behandeling private informatie verstrekt, verbind ik mij tot strikte geheimhouding. Zijn de behandelingen van therapeutische aard, dan ondertekent u een document waarin u mij de toestemming verleent de gegevens van de therapeutische sessie te bewaren.

Bewaartermijn
Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. Wanneer jij je uitschrijft voor de e-mails, zullen je persoonsgegevens uiterlijk aan het eind van de desbetreffende maand uit het systeem worden verwijderd. De gegevens in ons boekhoud- en CRM-systeem bewaren we tenminste 7 jaar, onder andere om aan de wettelijke verplichting te voldoen.
De bovenstaande termijn geldt, mits er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaat de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Rechten
Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, waarna wij je gegevens niet meer zullen verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverklaring op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.
Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te rectificeren. Als je wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou verwerken, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek doen.
Mochten je gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kun je ons schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen.
Daarnaast heb je een recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens.  Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen.
Wij zullen je verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan per e-mail. Je kunt je verzoek aan ons e-mailen via de contactpagina.

Wijzigingen
Wij behouden ten allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen.
De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

Contactgegevens
www.refresh-me.be wordt beheerd door:
Nico Sels
Joris Helleputtestraat 13
B-2140 Borgerhout
Ondernemingsnummer: BE0521 912 854


© REFRESH - BEAUTY AND HAIR SALON